Tarihçemiz

Fatih ilçesinde imarethane (aşevi), kütüphane ve hamam bulunmaktadır. Şehrin yedi tepesinden birinde inşa edilmiştir. Cami 1766 depreminde yıkıldıktan sonra onarılarak 1771'de bugünkü halini almıştır.

  "Tabhane"; yolculuk yapan din adamlarının konaklaması için kullanılan bir tür konukevi anlamında olup, Fatih Külliyesi'nin en önemli binalarından birisidir.

   Tabhane, caminin güneydoğusundadır. Caminin çevre duvarından bir sokakla ayırdığı imaret ve kervansarayı içine alan ayrı bir avlu içinde 64x43 metre boyutlarında dikdörtgen bir binadır. Ortadaki avluyu çevreleyen 20 kubbe, 4’ ü yeşil eğriboz taşından olmak üzere 16 sütun üzerine oturmaktadır Girişi batıdadır. 5.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki bu Bursa kemeri salonun büyük bir açık eyvan olduğunu göstermektedir. Eyvanın iki tarafında ara kapıları ile birbirine bağlı ve ocaklı ikişer oda vardır. Salonun hemen önündeki sağ ve solunda ikişer kubbesi bulunan yer, hücre şekline sokulmamış ve açık bırakılarak bir çeşit yan eyvan meydana getirilmiştir. Büyük kubbeli açık eyvan yaz aylarına ait, yanlardaki ikişer büyük oda kış aylarına ait toplantı ve namaz yeri ikişer kubbeli ve şekilli, yan eyvanlarda misafirlerin eşyalarına ait depolardı.

   Kur’ an Kursumuz yukarıda belirtildiği üzere Tabhane Medresesi adı altında tarihi bir eserdir. Osmanlı döneminden sonra değişik amaçlarla kullanılmış daha sonra harabe bir şekilde kaderine terkedilmiştir. “Fatih’in Eski Eserlerini İhya ve Koruma Derneği” tarafından restore edilerek 30 Ocak 1981 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Fatih Camii Yatılı Erkek Kur’ an Kursu olarak hizmete açılmıştır.

   Misyonumuz:  Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiştirmek ve eğitmektir.      Bu amaçla Kursumuzda eğitim ve öğrenimine yatılı olarak devam eden öğrencilerimizin her türlü iâşe, ibâte ve diğer eğitim masraflarını 
karşılamak ve onları hem dini hem de dünyevi ilimlerle mücehhez kılarak geleceğe hazırlamaktır. Kursumuz açıldığı günden bu güne kadar binlerce öğrenciyi yüzünden ve hafızlık bölümünden mezun ederek milletimizin hizmetine sunmuştur.  Halen bu hayırlı hizmetine büyük bir özveriyle devam etmektedir.

   Kurs Kullanım Planı: İdare odası, mescid, ziyaretçi odası, kütüphane, bilgisayar ve internet odası, hizmetli odası, 5 adet derslik, 2 adet etüd odası, kantin, misafir yemek odası, kiler, mutfak, yemekhane, WC’ ler ve lavobalar.Ayrıca kursumuzda ön bahçe ve arka bahçe olarak kullanılan iki de bahçemiz vardır.

  Arka bahçede öğrencilerimizin sportif faaliyetleri için 2 adet tenis masası, voleybol ve basketbol sahası bulunmaktadır.

Kurusumuz

 • Anasayfa
 • Kurucumuz
 • Tarihcemiz
 • Misyonumuz
 • ilerisim

Kadromuz

 • Recep Öztekin
 • Kenan Yildirim
 • Saban Zengin
 • Süleyman Gürsoy
 • Muhittin Temiz
 • Kazim Bayram

Kurslarımız

 • Afyon Salar Kuran Kursu
 • Fatih Kuran Kursu 
 • Beykoz Elmalı Kuran Kursu
 • Hacı isa Kur'an Kursu
 • İcazet Merasimi 2010
 • icazet merasimi 2013

Resim Galerisi